globe
Աուդիտ
Աուդիտը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է համեմատաբար երիտասարդ ոլորտ և վերջինիս կիրառումը մեր հանրապետությունում մեծամասամբ պայմանավորված է դրա պարտադիր լինելով, որը սահմանված է համապատասխան օրենսդրական ակտերով:
Խորհրդատվություն
Մեր կողմից մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունները հիմնականում ընդգրկում են ֆինանսական, հարկային և կառավարչական հաշվառման բնագավառները: Հայաստանի Հանրապետությունում նոր ձևավորված հարկային համակարգին բնորոշ է հաճախակի փոփոխվ
Հաշվապահական հաշվառում
Մեր օրերում յուրաքանչյուր գործարարի մոտ կարող են առաջ գալ բազմաթիվ հաշվապահական խնդիրներ` պայմանավորված հաճախակի փոփոխվող օրենքներով հարկային, մաքսային և հաշվապահական հաշվառման բնագավառներում: Քանի որ հաշվապահական հաշվառումը հանդիսանում է մեր ընկերության մասնագի
Powered by IT MAN Technology